Lista Przewodników

Bachanek Zdzisława
505 078 155, 
zbachanek@poczta.onet.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa,
Bajan Andrzej
608 064 299, 
andrzej.bajan@wp.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki,
Bańcarz Stanisława
506 711 741, 
sbancarz@onet.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy,
Drozd Michalina
16-628-60-49, 692 697 089
michalinadrozd@poczta.fm
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Haspel Witold
607 995 379, 
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa,
Jarosz Artur
668 811 862, 
emilowsky2@gmail.com
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Jaworowska Małgorzata
664 040 305, 
jaworowskag@wp.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Korczyńska-Kwitkowska Maria
16-621-52-66, 601 346 152
korczynskam@devtomb.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Kowal Magdalena
501 542 299, 
magdalenakowal5@wp.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, instruktor przewodnictwa,
Krzanowska Zofia
663 370 057
zofka5@o2.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Krzanowski Krzysztof
609 605 378
zkk@poczta.onet.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
Leśnicki Stanisław
888 173 124, 
btkeverest@wp.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
Naczas Danuta
691 236 691, 
ndan@interia.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa,
Nahorniak Andrzej
601 995 345, 
Posiadane uprawnienia
przewodnik beskidzki,
Naskręski Bogdan
16-627-17-72, 606 449 196
b.naskreski@wp.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, przodownik GOT,
Nykun Ryszard
16-621-02-44, 693 845 500
nykrys@poczta.onet.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, przodownik GOT,
Płocica Joanna
511 335 627, 
siostrabasen@op.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
Sopel Weronika
16-623-26-02, 513 311 382
weronias@interia.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik beskidzki, pilot wycieczek,
Szpunar Alicja
16-628-18-06, 609 864 064
01alicja@interia.pl
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,
Szymański Bohdan
500 779 412, 
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, przewodnik beskidzki, instruktor przewodnictwa,
Thier Michał
692 287 777, 
tiru@onet.eu
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy,
Wojtyna Wiesław
16-621-92-60, 601 180 002
wieslaw.wojtyna58@gmail.com
Posiadane uprawnienia
przewodnik terenowy, pilot wycieczek,