Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek działa od 2002r.
Obecnie zrzesza 40 przewodników beskidzkich, terenowych i pilotów wycieczek.
Przewodnicy i piloci to również działacze PTTK i Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.
Stowarzyszenie jest organizatorem wielu rajdów turystycznych, zlotów, pielgrzymek, wycieczek krajowych i zagranicznych świadczy usługi przewodnickie grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym.
Działamy profesjonalnie i elastycznie dostosowując ofertę do możliwości, oczekiwań i czasu naszych klientów.
Wysoka jakość oferowanych usług to efekt dużego doświadczenia w organizacji imprez turystycznych oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
Nasza działalność to także promocja miasta szczególnie nam bliskiego Jarosławia, którego historia, teraźniejszość i przyszłość leżą nam głęboko w sercu.