Aktualności

PTTK - Zakończenie sezonu turystycznego 2019 - 16.11.2019

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

oraz
Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

zapraszają na rajd

”ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2019”
w dniu 16.11.2019 r.

PROGRAM:
Wyjazd z Jarosławia o godz.07.30 parking Hala MOSIR ul. Sikorskiego
(zbiórka uczestników 07.15). Przejazd na trasie: Jarosław – Pruchnik.

Piesze przejście (szlak żółty): Pruchnik (zaczniemy od rynku) –
Tyniowice (drewniana cerkiew pw św. Dymitra – z zewnątrz) –
Więckowice – Czelatyce – Boratyn (zwiedzanie kompleksu parkowo
pałacowego). Pieczenie kiełbasy - którą zapewnimy. Długość przejścia
ok. 15 km.

Przewidywany koszt :
- 10 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW z opłaconą składką.
- 15 zł - pozostali uczestnicy
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 12.11.2019r. pod nr tel. 664-813-977. Osoby które potwierdziły swój udział telefonicznie zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 12 listopada 2019r. Wpłaty przyjmowane będą w sklepie sportowym Pilatus ul. Poniatowskiego 45 Jarosław od godz. 9-17 oraz w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Koła PTTK nr 15, Rynek 6 w Jarosławiu wtorek – czwartek w godz. 12 -17, piątek w godz. 9.00 – 15.30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć
ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków. Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 20 osobach.

Prowadzący A. Piotrowski, L. Misiąg.